Monday, August 14, 2017

TIPS KEPADA PEMBELI RUMAH

Beberapa Aspek Penting bagi Pembeli Rumah
Pastikan Pemaju Perumahan:
 • Mempunyai lesen yang sah dan masih berkuatkuasa
 • Mempunyai permit iklan dan jualan yang sah dan masih berkuatkuasa
Status Tanah
Pastikan status tanah:-
 • Hakmilik Kekal / Pajakan (Tempoh tamat)
 • Rezab Melayu.
  * Semakan dibuat secara carian di Pejabat Tanah atau Pejabat Pendaftar Negeri.
Brosur Penjualan Rumah
Brosur / risalah boleh didapati secara percuma daripada pemaju.
Kandungan brosur:-
 • Nombor lesen pemaju perumahan dan tarikh sah laku;
 • Nombor permit iklan dan jualan dan tarikh sah laku;
 • Nama dan alamat:
  • Pemaju perumahan berlesen
  • Ejen-ejen yang diberi kuasa (jika ada)
  • Pemegang surat kuasa wakil (jika ada)
  • Syarikat pengurusan projek (jika ada)
    
 • Status tanah:
  • Pegangan Bebas
  • Pajakan - pastikan tarikh tamat pajakan
  • Bebanan – sama ada telah dicagarkan kepada bank untuk pinjaman.
    
 • Deskripsi kedudukan
  • Spesifikasi bahan binaan rumah
  • Luas bangunan
  • Kemudahan/perkhidmatan
    
 • Nama projek perumahan;
 • Tarikh projek perumahan dijangka siap;
 • Harga jualan setiap jenis rumah;
 • Bilangan unit mengikut jenis rumah; dan
 • Nama Pihak Berkuasa Tempatan (pelan bangunan dan nombor rujukannya).

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan Jenis Rumah
 • Jadual G - SPJB untuk tanah dan bangunan (landed property)
  • Banglo, Rumah Berkembar, Rumah Teres
 • Jadual H - SPJB untuk bangunan yang dipecahbahagikan (Bangunan Berstrata)
  • Kondominium, rumah pangsa, apartment dan rumah bandar.

Bayaran Pertama
 • 10% daripada harga rumah
 • Pembeli perlu menandatangani SPJB pada masa pembayaran pertama
 • Tarikh bayaran pertama dan SPJB adalah tarikh yang sama.
  Amaran:
  • Pemaju tidak boleh mengutip apa-apa bayaran.
   • Tanpa suatu Surat Perjanjian Jual dan Beli.
   • Ansuran kepada pemaju yang tidak disokong dengan satu perakuan yang ditandatangani oleh Arkitek atau Jurutera Pemaju yang bertauliah.

Faedah Yang Dikenakan
 • Pembeli akan dikenakan faedah 10% sekiranya
  • pembeli atau pembiayaan (End Financier) pembeli gagal membayar bayaran ansuran dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh menerima notis bertulis bayaran.
  • Faedah dikira dari hari ke hari atas kadar 10% setahun ke atas ansuran yang tidak berbayar.

Prosedur Pembatalan Surat Perjanjian Jual dan Beli (SPJB)
 • SPJB boleh dibatalkan jika pembeli gagal membayar bayaran ansuran dan faedah yang dikenakan bagi suatu tempoh melebihi 28 hari.
 • Pemaju bertanggungjawab menghantar Surat Berdaftar (A.R.) kepada pembeli tentang hasratnya membatalkan SPJB. (subfasal 10(1)(a), 10(2) dan 10(3) dalam Jadual G atau Jadual H, Perjanjian Jual dan Beli)

Bayaran Penyelenggaraan Infrastruktur / Harta Bersama
Pembeli perlu membayar:
 • kos penyenggaraan infrastruktur dari tarikh pemilikan kosong sehingga masa penyenggaraan infrastruktur diambil alih oleh Pihak Berkuasa Berkenaan atau Badan Pengurusan Bersama (bagi bangunan berstrata).
 • Infrastruktur yang dimaksudkan ialah:
  • Bagi tanah dan bangunan
   • Jalan, jalan masuk rumah, parit, pembentung, saluran air dan loji pembentungan bagi pemajuan perumahan berkenaan.
  • Bagi bangunan berstrata
   • Jalan, jalan masuk rumah, parit, pembentung, saluran air dan loji pembentungan bagi bangunan berkenaan.

Bayaran Penyelenggaraan Perkhidmatan
Mulai dari tarikh pemilikan kosong pembeli hendaklah membayar bagi perkhidmatan-perkhidmatan seperti berikut:-
   
- Tanah dan bangunan
 1. Bayaran Perkhidmatan pungutan sampah, pembersihan parit-parit awam, pemotongan rizab jalan.
 2. Bayaran ini wajib dibayar hanya sehingga perkhidmatan ini diambil alih oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
 3. Kadar Bayaran Pendahuluan sebanyak
 • 6 bulan pada masa mengambil pemilikan kosong.
 • Sekiranya selepas 6 bulan, perkhidmatan ini masih belum di ambil alih Pihak Berkuasa Tempatan, apa-apa pembayaran selepas itu hendaklah dibayar secara pendahuluan bulanan.
    
- Bangunan berstrata
 1. Bayaran perkhidmatan adalah bagi penyenggaraan dan pengurusan harta bersama:
 • Bermula apabila pemilikan kosong diambil.
 • Deposit satu (1) bulan
 • Tiga (3) bulan pendahuluan bagi perkhidmatan penyenggaraan.
 • Apa-apa bayaran kemudian hendaklah dibayar satu bulan terdahulu
 • Wajib dibayar kepada pemaju sehingga penubuhan suatu Badan Pengurusan bersama di bawah Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663) atau
 • Sehingga Badan Pengurusan Bersama (Management Corporation) di tubuhkan di bawah Akta Hakmilik Strata (Akta 318) 1985.
   
* Peringatan: - Pembeli wajib membayar selaku pembeli / pemilik petak.

Kumpulan Wang Penjelas (Sinking Fund)
Bangunan berstrata sahaja.
Pembeli perlu membayar :
 • 10% daripada bayaran perkhidmatan
 • Bermula pada tarikh mengambil pemilikan kosong petak.
 • Deposit satu (1) bulan dan tiga (3) bulan pendahuluan.
Bayaran Cukai Tanah, Cukai Taksiran dan Lain-lain
Pembeli perlu membayar:
 • Cukai tanah, kadaran,
 • cukai taksiran dan
 • bayaran-bayaran lain berkenaan dengan harta yang dibeli.

Tempoh Pemilikan Kosong
Pemaju perlu menyerahkan :
 • Pemilikan kosong bangunan dengan bekalan air dan elektrik sedia untuk penyambungan.
 • Dalam tempoh kalendar dari tarikh SPJB : 
  • 24 bulan (bagi tanah dan bangunan) dan
  • 36 bulan (bagi bangunan berstrata).

Syarat-Syarat Penyerahan Pemilikan Kosong (VP)
 • Pastikan harta bebas daripada sebarang bebanan / gadaian.
 • Syarat-syarat VP :-
  • Perakuan dikeluarkan oleh Arkitek Pemaju yang mengesahkan:
   • Bangunan tersebut telah siap.
   • Bekalan air dan elektrik sedia untuk penyambungan.
   • Pemaju telah memohon:
    • Pengeluaran CFO melalui Borang E *
    • PBT telah mengeluarkan surat perakuan bahawa Borang E telah disemak dan diterima oleh PBT.
 • Pembeli hanya boleh menduduki rumah apabila CFO sudah dikeluarkan oleh PBT.
 • Kerja ubah suai rumah hanya dibenarkan selepas mendapat CFO serta kelulusan pelan oleh PBT.
 • Semasa pemeriksaan bangunan, sebarang kecacatan sahih direkodkan dan diserahkan kepada pemaju untuk tujuan pembaikan.
 • Pastikan anda mendapat salinan aduan (Untuk kegunaan TTPR).
* Borang E adalah permohonan daripada Arkitek pemaju kepada PBT untuk pengeluaran CFO.
 
Penubuhan Perbadanan Pengurusan Bagi Bangunan Berstrata
 • Satu Perbadanan Pengurusan akan diwujudkan oleh pembeli-pembeli apabila Hakmilik Strata bagi tiap-tiap petak dikeluarkan dan dipindahmilik kepada pembeli.
   
 • Perbadanan pengurusan adalah bertanggungjawab untuk menginsurankan dan menyelenggara keseluruhan bangunan dan harta bersama.

Bayaran Gantirugi
Pemaju hendaklah membayar kepada pembeli gantirugi:
 • Sekiranya gagal menyerahkan Pemilikan Kosong Bangunan pada masa yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual dan Beli
 • Dikira dari hari ke hari dengan kadar 10% setahun daripada harga beli rumah.

Tempoh Liabiliti Kecacatan
 •  
24 bulan selepas Penyerahan Pemilikan Kosong.
 • Pemaju dikehendaki membaiki kecacatan yang diadukan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan aduan.
 • Selepas tamat tempoh 30 hari, jika pemaju tidak mengambil apa-apa tindakan pembeli perlu memaklumkan kepada pemaju kos perbelanjaan yang diperlukan untuk membaiki kecacatan tersebut.
 • Pembeli perlu menghantar notis aduan secara bertulis melalui pos berdaftar atau melalui peguamcara pembeli.
 • Selepas 14 hari dari tempoh pemakluman kos tersebut jika pemaju tidak mengambil apa-apa tindakan pembeli berhak mendapat balik wang daripada pemaju kos membaiki melalui memotong wang bayaran 5% seperti tercatat dalam Jadual Ketiga Fasal 4 (1) sebagaimana tercatat dalam SPJB yang dipegang oleh peguamcara pemaju.

Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR)
  • TTPR menyediakan alternatif untuk mendengar dan mengadili tuntutan pembeli yang menuntut gantirugi/ pampasan daripada pemaju perumahan dengan cara yang lebih mudah, murah dan cepat.
  • Tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 12 bulan selepas
  • tarikh Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) atau
  • Tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan (Defect Liability Period) seperti dinyatakan dalam SPJB
  • Tuntutan tidak boleh melebihi RM 50,000.

  Pengarah
  Bahagian Penguatkuasaan
  Jabatan Perumahan Negara
  Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
  Aras 30, No.51, Persiaran Perdana
  Presint 4
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62100 Putrajaya
  MALAYSIA

  No. Telefon     : 603 - 8891 4410
  No. Faksimile : 603 - 8891 4045
  E-mel  : enforcement@kpkt.gov.my

  Monday, February 20, 2017

  GANTI PUASA

  assalamualaikum.

  harini nak masuk hari ke-4 nana ganti puasa ramadhan, memandangkan bulan ramadhan yang lepas burn 30 hari sebab dalam pantang.  alhamdulillah setakat ni production susu maintain. by the way mommy masih pening lalat fikirkan aqil tak mahu botol. alahaiii anak.

  badan pun OK. tak lemah tak angin tak pening tak pitam cuma bibir kering. nana just kne make sure nana cukup makan pada malamnya dan sahur untuk bagi tenaga keesokan hari.

  so, nak ucap semoga berjaya kepada diri sendiri. kita buat selagi mampu.

  hancur lebur plan diet bila puasa. berbuka aje macam macam nana sebat. mat aqil pun sengeh tumpang suap dari mommy.

  entah kenapa selera dua tiga hari ni nak makan snack dengan fast food je.


  mommy taaaa kuattttt !! hahhahaaa ... 
  Thursday, October 6, 2016

  SUSU DROP

  hai.

  stress susu drop

  kononnya target nak susukan baby aqil sampai 2 tahun. tapi ni baru 4 bulan setengah susu macam nak kering dah.

  selalunya bila pam dapat jugak 4 ke 7 oz. minggu lepas 2 oz aje. pump malam semalam 2 oz pun tak sampai. 

  tertanya jugak kenapa susu mengering. 

  sekarang ni tengah fikir balik apa ubat yang doctor bagi dulu nak bagi tambah susu. 

  kesian price aqil tak puas susu dan terpaksa topup dengan susu fomula.

  Monday, September 19, 2016

  SYUKUR, ALHAMDULILLAH :)

  38.5

  Alhamdulillah

  Syukur Nikmat

  nana selamat bersalin seorang putera dengan berat lahir 2.65kg pada usia kandungan 38 minggu 5 hari di Hospital Selayang secara pembedahan. anugerah dan amanah yang tak ternilai dari Allah untuk keluarga kami. bersyukur sebab dapat peluang untuk menjadi seorang emak.

  darah naik bila masuk labour room

  masuk air dan ubat

  aqil masa baru lahir 

  geram pulak tengok baby menguap

   sementara nak tunggu waktu melawat. nasib baik dapat katil tepi tingkap 

  malam masa ibu dan anak <3 p="">

  Tuesday, September 8, 2015

  OMG !! I MADE A GREEN POPIE!!

  assalamualaikum semua.

  nana masih rasa tak sedap badan lagi. entah kenapalah .. alahaiiii .. pagi ni, nana berak hijau pulak. terkejut weh !! serius hijau.  apsal lah pulak ni. is it serius? selalu orang cakap kalau berak hijau tandanya nak mati. persoalannya. betul ke? am i gonna die?

  atau aku nak bertukar jadi HULK? aishhh .. risau ..

  Tuesday, September 1, 2015

  REZEKI MAK DENGAN ATOK

  assalamualaikum and good morning. ahaks!!

  hari sabtu dan ahad. nana dah berjalan sakan. pergi kenduri dengan window shopping area KL. weekend ni jugak, mak, abah dengan atok datang KL. sebab nak wakilkan keluarga nyang, si nurul bertunang. nurul bertunang hari ahad. Alhamdulillah. majlis berjalan lancar.

  dah siap nak g majlis bertuang uyun

  dah lama cari tube macam ni. bila dah jumpa terus grab. kebetulan ada 50% sale.

   kalau boleh nak semua. alahhaaiii .. nana memang suka blink blink. tiga pun cukup lah. murah RM20 each. pernah beli dulu dalam RM35 jugak kalau tak silap .. lepas tu tak tahu hilang kemana

   singgah jap stall tako yaki pekene unagi (my favaurite) dengan octopus (dale's favaurite)

  duduk jap sementara dale cari barang dia. hehheee ..

  hari isnin pulak cuti peristiwa sempena hari kemerdekaan. nana dengan dale tak rancang kemana pun. duduk rumah rehat aje. tengah hari tu mak pah dengan wan datang rumah. nak ambil kain untuk jahit baju. diorang cuti cuti merdeka dekat subang. wan tak berapa sihat. sakit lutut teruk. faktor usia. petang tu pulak, mak, atok, ude dengan akak datang rumah. nana hidangkan kuehteow goreng dengan fries and wedges. atok tak makan kueh teow. layan tengok atok makan fried dengan wedges. mak dengan atook balik dengan akak. sebab kami ada plan nak pergi mancing udang. boleh mak dengan atok bawak balik ipoh esok.

  kolam mancing udang harimau favaurite kami dekat sungai long. D'Ombak nama kolam dia. oklah. mancing dua orang (dale dengan ude) dapat hasil 2 kilo lebih. ude mengene pulak parking dekat tiang depan tu. letak aje makan. letak aje makan. seronok mancing macam ni. nah ... ni gambar yang sempat nana snap.

  ini umpan untuk mancing udang harimau . umpan UMPUN

   port bertuah uda, dekat tiang

   port favaurite

   dale dengan ude fokus!!

   ini jaring untuk letak udang yang dah titangkap

   ini antara hasil yang kami dapat malam tu

  dua kilo lebih sikit. penambahan akhir akhir sebelum masa nak habis.
  alhamdulillah. rezeki mak dengan atok

  Friday, August 28, 2015

  TERIMA KASIH DAUN KELADI

  salam jumaat kawan kawan

  dua tiga hari ni rasa lega sikit. sebab perjalanan pulang ke rumah dari pejabat, agak smooth. alhamdulillah. perjalanan ku dipermudahkan. apapun nana nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak polis trafik expecially diorang yang bertugas di setiap exit dekat bulatan pahang tu. kerja time pick hour. tak kira berpanas or berhujan. semoga segala urusan tuan juga dipermudahkan.

  ini exit nana dekat bulatan tu. 
  nana tak boleh straight naik flyoever sebab nana nak lalu depan dynasty hotel.
  sejak ada polis jaga exit ni. mudah sikit perjalanan. 
  tak de individu yang pentingkan diri yang block jalan untuk kami masuk ke simpang ni
  tak tahulah kalau polis ni ditempatkan sementara sebab jalan tutup sempena bulan kemerdekaan

  BOLEH TAK NAK MINTA POLIS TRAFIK TU KAWAL BULATAN NI
  EVERY WEEKDAYS

  Wednesday, August 26, 2015

  MASIH ELOK JIKA DIJAGA BAIK

  assalamualaikum .. 

  semalam balik kerja nana kemas kasut. since raya, kasut yang dipakai tak disimpan dalam almari. sambil sambil tu nana kemas almari kasut. nak buang mana yang dah tak boleh pakai. misi mengosongkan almari kasut. yang peliknya ada pulak kasut yang ade kotak tapi kasutnya ntah kemana. mungkin kat rumah mak kot. kat bawah ni antara koleksi kasut nana yang dalam almari tu. yang dah lama tak berusik. selalu aje rasa macam takde kasut. hahhahaa ... 

   brand : vincci      color : brown

   brand : charles & keith      color : blue/black

   brand : vinnci      color : beige

   brand : sembonia      color : black
  this is my favaurite hills. got special detach on it outter side 
  so lovely babe!!

    brand : nose      color : yellow

  brand : vincci      color : black

  brand : tak hengat      color : cream

  brand : kronos       color : pink/grey


  AAAAAPPPAAAAAAA...??

  JAWAB SECARA SPONTAN:

  menguji sejauh mana konsentrasi korang sekarang ni.
  jawab secara spontan, jangan fikir banyak.

  baca SATU demi SATU

  CONCENTRATE

  OK. KITA MULA.

  soalan konsentrasi warna

  1. kertas A4 apa warna dia?
  2. asap apa warna dia?
  3. tisu warna dia apa?
  4. lembu minum apa?

  yang jawab susu tukonsentrasi korang terganggu.

  1. rambut warna apa?
  2. tulisan ini warna apa?
  3. jalan raya warna apa?
  4. kelawar tidur bila?

  yang jawab malam tu konsentrasi korang terganggu. 
  kelawar tidur siang

  1. warna cendol apa?
  2. daun kelapa warna apa?
  3. warna bagi kebanyakan rumput?
  4. harimau makanannya apa?

  yang jawab rumput tu hahhahaa ..
  harimau makan daging

  Tuesday, August 25, 2015

  HEBAT ANAK MELAYU

  hai gang!

  aim nana sekarang ni wekend, nak berjalan aje. off. tak nak duduk rumah. so last week kami lepak publica. dekat aje dengan rumah. mari lepak cafe rare sikit. nama dia WONDERMILK. cafe milik anak melayu. bagi nana lagi hebat dari setabak. deco yang sangat cantik dan menarik. dengan nama dia pun kita dah tahu main course dia adalah milk. kalau lapar, ade sandwich, ada cupcakes, cookies and so ever.

  okay nana rasa 4 jenis cupcake (bukan rasa tapi makan) hahahaa .. 
  memang sedap and moist!! 4 biji dalam RM20

  sorry lah tak ambil gambar sebab kang orang kata jakun lak kan. takde pun orang jenis tergedik gedik nak selfie selfie kat situ. kalau tengok orang yang lepak situ pun memasing macam nak relax. memang tak de orang kacau.


  nana recomend you guys, kalau outting bawak anak lepak cafe ni. dia ada port untuk budak budak. so boleh biar anak korang main kat kids area tu. janji diorang enjoy and seronok while korang boleh nikmati coffee and cake korang dengan aman. cafe ni ade dua area. open and close. close area yang ada tempat mainan budak. and off course close area berhawa dingin yer.

  sekarang ni memang musim deco kayu ni kan

  so, kalau ade masa tu. tak taw nak pergi mana. try lah lepak sini. kawasannya pun tak kelam kabut. tak de budak budak baru nak up dengan rambut pacak warna hijau lumut. hokey!

   kat depan nana ade awek hot. so i give her a smile yang mendalam maksudnya. hahhaaa ...